W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się maksymą: Chcemy Wam dać czyste środowisko.

Nasi pracownicy, urządzenia, instalacje i procedury mają na względzie efektywne wykorzystanie materiałów oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Podejmujemy również aktywną działalność w celu ochrony środowiska poprzez między innymi odzysk makulatury, segregację opakowań oraz oszczędne gospodarowanie energią elektrycznąAnaliza ogl�dalno�ci witryny.